Hoitotieteen aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Oletko kiinnostunut tieteellisesti perusteltuun, luovaan ja tulevaisuuteen suuntautuvaan toimintaan terveysalan tehtävissä? Tervetuloa tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin hoitotieteen aineopintoihin!

Aineopinnot (35 op) alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2021. Ne järjestetään verkko-opintoina (hybridiopetus) ilta-aikaan Turun yliopistossa. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelun tiloissa. Tenttipalvelu on käytössä useiden eri paikkakuntien korkeakouluissa.

Hoitotieteen aineopinnot soveltuvat terveysalan ammattilaisille sekä hoitotieteen tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. TtK- ja TtM-tutkinto-ohjelmaan voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Ilmoittautumisaika opintoihin on elokuussa. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voivat ilmoittautua terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet tai hoitotieteen perusopinnot (25 op) hyvin tiedoin suorittaneet.

Esittelytilaisuus on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille.

Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä. Verkko-osoite on (kopioi osoite): https://utu.zoom.us/j/69926816498 Tutustu Zoom-ohjeisiin!