Hoitotieteen didaktiikan teemapäivä: Terveysalan koulutuksen ajankohtaiset kysymykset ja suuntaviivat

Aika

17.11.2021 klo 10.00 - 16.00
Seminaarin järjestäjä:
Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Paikka: Zoom

Linkki lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kohderyhmä:
Kaikki aiheesta kiinnostuneet, terveysalan opettajat, opettajaopiskelijat ja terveysalan opiskelijat.

Seminaarin puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Leena Salminen, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätietoja:
heli.virtanen@utu.fi

Ilmoittautuminen:
15.11.2021 mennessä10.00 - 10.15 Tervetuloa ja avajaissanat
Terveyspedagogiikan professori Leena Salminen, Turun
yliopisto, Hoitotieteen laitos

10.15 - 11.00 Sosiaali- ja terveysalan opettajien opetukselliset
lähestymistavat ja työn olosuhteet
ammattikorkeakouluissa.
TtT, Lehtori Tarja Turtiainen, UEF, XAMK

11.00 - 11.45 Karttuvan tiedon testi
Professori Kati Hakkarainen, Tampereen yliopisto

11.45 - 12.30 Lounas

12.30 - 13.15 Päätöksentekotaitojen arviointi sairaanhoitajakoulutuksen
opiskelijavalinnassa
TtT, Lehtori Jonna Vierula, TY, Laurea amk

13.15 - 14.00 Potilaan kliinisen tilan tarkkailutaidot tehohoitotyössä
TtT, Lehtori Mika Alastalo, TY, Laurea amk

14.00 - 14.15 Kahvitauko

14.15 - 14.45 Kliinisen oppimisympäristön arviointi
TtM, Lehtori Johanna Kero, Samk

14.45 - 15.15 Sairaanhoitajaopiskelijoiden urasuunnitelmat
TtM Minna Tuukkanen, TY hoitotieteen laitos, Tyks

15.15 - 15.45 Kansainvälinen hanke VireTrain, kirjallisuuskatsaus
virtuaalisimulaatioista hoitotyön koulutuksessa
TtM, tutkimusavustaja Katrin Pernica, TY hoitotieteen laitos

15.45 - 16.00 Kansainvälinen hanke European Nurse Educator project –
missä mennään
Yhteenveto ja päivän päätös
Professori Leena Salminen


Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lounas ja kahvi omin järjestelyin.


TERVETULOA!


Heli Virtanen