Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön johtaja Teppo Kröger

Aika

4.10.2019 klo 12.15 - 15.00
Jyväskylän yliopiston Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön johtaja Teppo Kröger vierailee Turun yliopistossa perjantaina 4.10. ja kertoo vierailuluennollaan huippuyksikön rakentamisesta, tutkimustyöstä ja vaikuttavuudesta. Luennon lopussa on varattu aikaa myös uratarinasta keskustelulle.

LUENNON OHJELMA

12.15–13.45
Luento & keskustelu:
Se puuttuva miljardi: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön
rakentaminen, tutkimustyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

14.00–15.00
Career story & discussion:
Reflections on my journey as a researcher


Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare)

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on yksi Suomen Akatemian vuosille 2018-2025 valitsemista 12 tutkimuksen huippuyksiköstä. Huippuyksiköt ovat oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä. Niiden odotetaan uudistavan tutkimusta, kehittävän luovia tutkimusympäristöjä ja kouluttavan suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita.

CoE AgeCare tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissäolevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Se yhdistää arkielämän monimuotoistumisen analyysin yhteiskunta- ja politiikkatason tutkimukseen ja tutkii erityisesti transnationalisaation ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan.

CoE AgeCare perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijoiden tiiviiseen yhteistyöhön, jonka kautta analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä.Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön johtaja/Director of the Centre of Excellence in Research on Ageing
and Care, yhteiskuntapolitiikan professori/Professor of Social and Public Policy
Jyväskylän yliopisto/University of Jyväskylä
Teppo Kröger