Infotilaisuus maantieteen ja ympäristötieteen kesäopinnoista avoimessa yliopistossa

Aika

12.5.2020 klo 17.00 - 18.00
Avoimessa yliopistossa voit opiskella kesäopintoina maantieteen ja ympäristötieteen perusopintoihin kuuluvia eri teemoja käsitteleviä opintojaksoja. Opinnot järjestetään itsenäisesti suoritettavana verkko-opiskeluna. Tarkemmat tiedot löytyvät opintojen esittelysivuilla olevista opetusohjelmista.

Maantieteen ja ympäristötieteen opinnot sopivat niin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville kuin lisäkoulutukseksi työelämän tarpeiisin ja opiskeluun yleissivistyksen vuoksi. Korkeakouluopiskelijat voivat hyödyntää opintoja osaksi tutkinto-opintojaan.

Infotilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville.

Ohjelma:
Kenelle maantieteen ja ympäristötieteen opinnot soveltuvat?
Opiskelukäytännöt
Opintojen vastaavuus tutkinto-opintoihin
Avoimen yliopiston väylämahdollisuudet
Opiskelun ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Infotilaisuus pidetään Zoom-verkkokokousjärjestelmässä. Osallistumisohjeet ovat kesän opintojen opetusohjelmissa opintojen esittelysivuilla.