ISPS – Sataman turvapäällikkö 29.-30.9.2021, Vantaa

Aika

29.9.2021 klo 8.30 - 30.9.2021 klo 17.00
Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksesta annetaan todistus lopputentin hyväksytysti suorittaneille.

Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin. Koulutuksessa tutustutaan myös Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoimintaan ja rikostorjuntaan osana satamaturvallisuutta. Lisäksi kuullaan esimerkkejä ISPS-koodin käytännön toteutuksesta ja ajankohtaisista asioista.

Koulutus on suunnattu satamille, niissä toimiville yrityksille ja muille koulutuksen tuomia valmiuksia tarvitseville. Koulutus soveltuu myös jo turvapäällikkönä toimiville.

OHJELMA

KESKIVIIKKO 29.9.2021

9:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:30 Tilaisuuden avaus
Anne E. Suominen, erikoissuunnittelija, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

ISPS-koodin sisältö
Henrik von Bonsdorff, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

12:00 Lounas

13:00
Sataman turvallisuusarviointi
Henrik von Bonsdorff, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

14:00 Kahvi

14:30
Sataman turvasuunnitelma, satamaturvallisuus ja turvallisuuskoulutusharjoitukset Oulun satamassa
Sampo Kananen, liikennepäällikkö, turvapäällikkö, Oulun Satama Oy

15:15
Yksityinen turva-ala satamassa
Tero Ruokanen, Business Manager, Securitas Oy

16:00 Loppukeskustelu ja päivän päätös klo 16:15

TORSTAI 30.9.2021

9:00 Tilaisuuden avaus
Anne E. Suominen, erikoissuunnittelija, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistoiminta
Poliisin puheenvuoro

9:45 Kahvi

10:15
Tullin tehtävät ja vastuut merenkulun turvatoimiviranomaisena
Jari Koskela, meriliikenteen tullivalvonnan asiantuntija, Tulli, valvontaosasto

11:00
Rajavartiolaitoksen tehtävät ja MRCC Turun esittely
MRCC Turku / LSMV

Rajavartiolaitoksen tehtävät satamassa
Sataman rajatarkastusyksikkö / SLMV

12:00 Lounas

12:45
Kyberturvallisuus
Ville Leppänen, ohjelmistotekniikan ja ohjelmistoturvallisuuden professori, Turun yliopisto

13:30 Automaattiset kulunvalvontajärjestelmät
Heikki Huttunen, AI Lead, Visy OyVisy Oy

14:15 Kahvi

14:45 Koulutuksen yhteenveto ja kertaus
Henrik von Bonsdorff, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Tauko

15:30 Lopputentti ja koulutus päättyy klo 16:30 mennessä

Ohjelma- ja aikataulumuutokset mahdollisia

Koulutus järjestetään Vantaalla Break Sokos Hotel Flamingon kokoustiloissa, Tasetie 8, Vantaa.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.9.2021.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, anne.e.suominen@utu.fi, 040 779 9494
Anne E. Suominen