JoMa - Joustavaan matematiikkaan (OPH)

Aika

1.3.2020 klo 9.00 - 30.6.2022 klo 16.00
Joustavaan Matematiikkaan 2.0 tuo tarjolle kymmeniä verkkokursseja 2020–2022!

Joustavaan Matematiikkaan 2.0 on ajankohtaisiin haasteisiin vastaava verkkotäydennyskoulutusohjelma, joka on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja opettajille alkukasvatuksesta aina lukioon asti. Koulutuksessa yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä suomalaisten kentän ammattilaisten kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit, joita voit heti käyttää omassa opetuksessasi.

Joustavaan Matematiikkaan 2.0 starttaa maaliskuussa 2020 kaikille kouluasteille yhteisellä johdantokurssilla: Kohti joustavaa matemaattista ajattelua (3 op).

Johdantokurssia seuraavat varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja eri kouluasteiden opettajille suunnatut laajemmat kurssit (6 op) sekä valinnaiset kurssit (2 op). Sinun on mahdollista suorittaa koko koulutusohjelma (15 op) tai erillisiä 2–6 opintopisteen laajuisia kursseja.

Joustavaan matematiikkaan kurssit toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta.

Mukaan kannattaa tulla kollegan kanssa yhdessä!

Tutustu tarkemmin koulutusohjelmaan, kurssitarjontaan ja eri kurssien aikatauluun JoMa-täydennyskoulutuksen verkkosivuilla