Jukka Kola ja Moira von Wright Mauno Koivisto -luennolla: Turun yliopistot 2020-luvulla

Aika

27.11.2019 klo 13.15 - 14.45
Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja Åbo Akademin rehtori Moira von Wright kertovat luennolla näkemyksensä Turun yliopistojen tehtävästä 2020-luvulla. Elokuun alussa rehtoreina aloittanut kaksikko haastetaan pohtimaan muun muassa perus- ja soveltavan tutkimuksen merkitystä sekä sivistyksen ja työelämäyhteyksien yhteensovittamista.

Tilaisuuden aluksi molemmat rehtorit kertovat lyhyessä puheenvuorossaan, miten heidän rehtorikautensa on lähtenyt käyntiin. Sen jälkeen emeritusprofessori Heikki Paloheimo haastaa kaksikon pohtimaan muun muassa yliopistojen yhteistyön tiivistämistä, niiden roolia Turun talousalueen kehittymisessä, ulkopuolisen rahoituksen merkityksestä, yrittäjyydestä yliopistojen yhteydessä ja tohtorinkoulutuksen tulevaisuudesta.
Kaksikko innostetaan pohtimaan myös peruskysymyksiä kuten sitä, mikä on yliopistojen tehtävä, mikä on perus- ja soveltavan tutkimuksen rooli, entä työelämäyhteydet ja sivistystehtävä?

Mauno Koivisto -luennon järjestää 1957 perustettu Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys.
Emma Lamberg