Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintojen aloitusohjaus avoimessa yliopistossa

Aika

11.1.2021 klo 17.00 - 18.45
Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) ja erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) voi opiskella avoimessa yliopistossa pääosin verkko-opintoina. Aineopinnot on tarkoitettu oppiaineen perusopinnot suorittaneille. Katso lisätietoja kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opintojen esittelysivuilla olevista opetusohjelmista.

Opintojen aloitusohjaukseen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opiskelun aloittamista vielä harkitsevat!

Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä. Tilaisuuden osoite (kopioi):

https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet

Tutustu Zoom-ohjeisiin!