Kasvatustieteen perusopinnot (monimuoto-opinnot) avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

15.9.2021 klo 18.00 - 20.00
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kasvatustieteen perusopintojen esittely- ja aloitusohjaustilaisuuteen!

Monimuoto-opintoina järjestettävät perusopinnot (25 op) alkavat syyskuussa 2021 Turun yliopistossa ja avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Esittely- ja aloitusohjaustilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä opintojen sisällöistä ja monimuoto-opintojen toteutus- ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/j/63197461753
salasana: 205399

Tutustu Zoom-ohjeisiin!

Lisätietoja

Eija Siltari