Kasvatustieteen perusopinnot (verkko-opinnot) avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

5.1.2022 klo 17.00 - 19.00
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kasvatustieteen perusopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Verkko-opintoina järjestettävät perusopinnot (25 op) alkavat tammikuussa 2021. Opinnot voi suorittaa joustavasti paikkakunnasta riippumatta. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Aloitusohjaustilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä opintojen sisällöistä sekä toteutus- ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
osoite tulossa

Tutustu Zoom-ohjeisiin!

Lisätietoja

Eija Siltari