Keskusteluntutkimuksen päivät 2023

Aika

3.2.2023 klo 11.15 - 4.2.2023 klo 15.00
Keskusteluntutkimuksen päivät kokoavat yhteen tutkimusta keskustelun ja vuorovaikutuksen alueelta teemalla Keskustelunanalyysi, yhteisöt ja asiantuntijuus. Päivien esitelmissä syvennytään keskustelunanalyysin keinoin yhteisöjen ja asiantuntijuuden käytänteisiin kehittyvässä yhteiskunnassa.

Teema kytkeytyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten digitalisaatioon, muuttuvaan mediamaisemaan sekä kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen eri yhteisöissä. Myös kriisit, kuten koronapandemia, työvoimapula ja epävakaa maailmantilanne vaikuttavat vuorovaikutuskäytänteisiin ja yhteisöjen toimintatapoihin. Asiantuntijuus kytkeytyy kiinteästi yhteisöihin, joissa vuorovaikutuksen käytänteet rakentuvat yhteisöjen ehdoilla.

Päivien kutsupuhuja on asiatuntijaviestinnän professori Niina Lilja Tampereen yliopistosta. Päivien esitelmät edustavat eri tieteenaloja ja ovat usein itsessään monitieteisiä. Ketu-päivät järjestetään Turun yliopiston ja Åbo Akademin kampuksilla.