Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja: Innovatiivisen kielikasvatuksen maailma

Aika

4.11.2021 klo 12.00 - 14.00
Opettajankoulutuslaitoksen kieli- ja kulttuuritietoinen opetus järjestää varhaiskasvattajille suunnatun kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen online-seminaarisarjan. Seminaarit on suunnattu varhaiskasvatuksen peda-tiimeille, jotka keskittyvät erityisesti varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriasioihin.
Tänään teemana on Innovatiivisen kielikasvatuksen maailma (Juli-Anna Aerila, Turun yliopisto)

Lisätietoja