Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus online-seminaarisarja: Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten lasten osallisuus ja oppiminen

Aika

18.11.2021 klo 12.00 - 14.00
Opettajankoulutuslaitoksen kieli- ja kulttuuritietoinen opetus järjestää varhaiskasvattajille suunnatun kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen online-seminaarisarjan. Seminaarit on suunnattu varhaiskasvatuksen peda-tiimeille, jotka keskittyvät erityisesti varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriasioihin.

Tänään teemana on Kohti sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta (Susanna Itäkare, Tampereen yliopisto & Outi Oja, Stockholm University)

Lisätietoja