Kielivaranto, kestävä kehitys ja kiina - ilta vieraan kielen opettamisen ajankohtaisista teemoista Turun yliopistossa

Aika

15.4.2021 klo 17.30 - 19.30
Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää keskusteluillan kielten opettamisen tulevaisuudesta TORSTAINA 15.4. klo 17.30 – 19.30. Puhujina on laitoksen opettajia ja tutkijoita. Tilaisuuden loppupuoli on varattu keskusteluun koulujen kielivalinnoista. Tästä ajankohtaisesta aiheesta ovat keskustelemassa opetusneuvos Annamari Kajasto ja Turun kaupungin kielikoordinaattori, kieltenopettaja Anne Lindholm. Keskusteluun voi osallistua viestiseinän välityksellä.
Tilaisuus toteutetaan etäyhteydellä Zoomin kautta.
Tule mukaan keskustelemaan kanssamme kielten opettamisen ajankohtaisista aiheista!

OHJELMA

17.30 – 17.35 Tervetulosanat: Marjut Johansson, kieli- ja käännöstieteiden laitoksen johtaja
17.35 – 17.45 Päivi Laine: Työharjoittelijoita kieli- ja käännöstieteiden laitokselta
17.45 – 18.00 Minna Maijala: Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO)
18.00 – 18.15 Hanna Holttinen: Uusi kiinan kielen oppiaine
18.15 – 18.30 Pekka Lintunen: Monikielisten puhujien sujuvuus (MultiFluency)
18.30 – 18.45 Outi Veivo: Robotit kieltenopetuksessa (RoboLang)

18.45 – 18.50 Tauko

18.50 – 19.00 Katja Mäntylä: Miten monipuolisia kielivalintoja voidaan tukea?
19.00 – 19.30 Annamari Kajasto, opetusneuvos ja Anne Lindholm, kielikoordinaattori: Keskustelua koulujen kielivalinnoista – miten tästä eteenpäin?Hanna Holttinen