Klassilliset kielet Turun yliopistossa 60 vuotta -juhlaseminaari ja illallinen

Aika

14.2.2020 klo 12.15 - 18.00
JUHLAOHJELMA

Seminaari

12.15 Seminaarin avaus: prof. Jyri Vaahtera (TY)
Dekaani Jaakko Suomisen sanat
Klassillisten kielten opiskelijoiden tervehdys
12.45 professori Mika Kajava (HY): Lineaari B -kirjoituksen tulkinta
13.15 FT, lehtori Raija Vainio (JY): Cicero vai sen veli? Tietokoneavusteisen tekijäntunnistuksen kanta vaalikampanjaoppaan kirjoittajasta
13.45 Kahvitauko
14.15 FM, tohtorikoulutettava Reko Tikka (TY): Etruskin lukusanat yhdestä kuuteen
14.45 FT, yliopistonlehtori Jaana Vaahtera & FT, yliopistonlehtori Minna Seppänen: Geitlinistä Linkomieheen – suomenkielisten klassisten kielten kielioppien esipuheista
15.15 Loppusanat
******
18.00 Illallinen Ravintola Koulussa (omakustanteinen, maksu Minna Seppäselle 4.2. mennessä!)

Lisätietoja antaa Minna Seppänen
Minna Seppänen