Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo) 2019 - 2020 OPH

Aika

5.11.2019 klo 8.00 - 31.12.2020 klo 16.00
Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo) OPH 2019-2020
5.11.2019 - 31.12.2020

Koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa oppimiseen liittyvää arviointiosaamista, yhtenäistää arviointikulttuurin kehittymistä ja vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä. Koulutus sidotaan osaksi koulujen ja kunnan kehittämistoimintaan. Suosittelemme osallistumista pienryhmissä tai pareittain.

Kohderyhmä
Esi- ja perusopetuksen opettajat, rehtorit, kunnan johto ja muut opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvat.

Tavoitteet
Koulutuksen jälkeen organisaation eri tasoilla ja eri rooleissa toimivat osallistujat osaavat soveltaa omasta roolistaan käsin lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perusteita itsearvioinnissa sekä toiminta- ja arviointikulttuurin edistämisessä.

Sisältö ja toteutus
Työpajat sisältävät asiantuntija-alustuksia, tiedon soveltamista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (pienryhmä tai kuntakohtainen ryhmä) ja verkkotyöskentelyä. Osallistuminen tapahtuu kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta. Mikäli kuntakohtaista suunnitelmaa ei ole tehty, osallistuja tekee henkilökohtaisen suunnitelman. Työpajoihin voi osallistua saapumalla osoitetulle koulutuspaikkakunnalle, reaaliaikaisesti verkon välityksellä tai hyödyntämällä koulutuksen tueksi rakennetun verkkoympäristön tallenteita.

• Opetuksen järjestäjän ja koulun johdon vastuu suunnitelmallisesta toiminnasta ja sen arvioinnista 5.11.2019
• Lainsäädäntö ja muut normit toimintakulttuurin perustana 27.11.2019
• Toimintakulttuurin kehittäminen oppilashuollollisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta 12.12.2019
• Pedagoginen johtajuus 21.1.2020
• Yhteisöllinen tiedon tuottaminen 10.2.2020
• Pedagoginen ajattelu sekä Arvioinnin vuorovaikutteisuus, palaute ja ohjaaminen oppimisessa 11.3.2020
• Arviointikulttuuri ja sen johtaminen sekä Opettajan ja kasvattajan rooli sidosryhmäyhteistyössä 31.3.2020
• Arviointitiedon hyödyntäminen osana opetus- ja kasvatustyön kehittämistä 23.4.2020
• Vuorovaikutus työyhteisössä 26.8.2020
• Aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys arjessa 15.9.2020
• Toimintakulttuurin kehittäminen jatkuvassa muutoksessa 7.10.2020
• Arviointikulttuuri sidosryhmien näkökulmasta ja koulu osana kunnan toimintaa sekä ajankohtaista päättöarvioinnista 29.10.2020

Osallistuminen on mahdollista annetun aikataulun mukaan tai oman aikataulun mukaan aikavälillä 5.11.2019- 30.11.2020.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 31.10.2019 mennessä.
Tietosuojailmoitus Konsta-ilmoittautumisjärjestelmään, kohta Yliopiston tapahtumat:
https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/tietosuojailmoitus/konsta

Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton ja ilmoittautuminen on sitova. Vahvistamme opiskelupaikan tai varasijan ilmoittautuneille.

Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä 30.11.2020 mennessä, riippumatta osallistumistavasta.

Lisätitoja:
Projektin johtaja, suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 5495891

Lisätietoja