Kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria oppijan hyväksi (ArTo osa I) 2020 OPH

Aika

2.1.2020 klo 8.00 - 27.2.2021 klo 16.00
Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo, osat I ja II) OPH 2020
2.1.2020 - 31.12.2020

Koulutuskokonaisuus jakautuu kahteen koulutukseen jotka kulkevat rinnakkain vuoden 2020 aikana.
Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton ja ilmoittautuminen on sitova.

Tavoitteet
Koulutuksen jälkeen organisaation eri tasoilla ja eri rooleissa toimivat osallistujat osaavat soveltaa omasta roolistaan käsin lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perusteita itsearvioinnissa sekä toiminta- ja arviointikulttuurin edistämisessä.

Toteutus
Koulutusten työpajat (6) sisältävät asiantuntija-alustuksia, tiedon soveltamista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (kuntakohtainen ryhmä), työpajatehtävän kirjaamisen kaikkien osallistujien nähtäväksi sekä yhteisöllisen välitehtävän ja lopputuotoksen.

Osallistuminen tapahtuu kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta. Mikäli kuntakohtaista suunnitelmaa ei ole tehty, osallistuja tekee henkilökohtaisen suunnitelman. Työpajoihin voi osallistua saapumalla osoitetulle koulutuspaikkakunnalle, reaaliaikaisesti verkon välityksellä tai hyödyntämällä koulutuksen tueksi rakennetun verkkoympäristön materiaaleja ja tallenteita. Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä 30.11.2020 mennessä, riippumatta osallistumistavasta.

Kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo, osa I) OPH 2020
2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä
Sivistys-, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johto, perusopetuksen ja lukion rehtorit ja varhaiskasvatuksen esimiehet.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Opetuksen järjestäjän ja koulun johdon vastuu suunnitelmallisesta toiminnasta ja sen arvioinnista
-Lainsäädäntö ja muut normit toimintakulttuurin perustana
-Toimintakulttuurin kehittäminen oppilashuollollisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta
-Kohti uutta toimintakulttuuria
-Muutoksen tukeminen johtamisessa
-Toimintakulttuurin kehittäminen jatkuvassa muutoksessa

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 6.2.2020 mennessä. Voit ottaa yhteyttä vielä koulutuksen alkamisen jälkeen (sari.koski@utu.fi) Räätälöimme koulutuksen toteutuksen (verkko-opinnot) kanssanne mahdollisuuksienne mukaisesti. Ilmoittautuminen:
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=8891


Koulutuskokonaisuuden rinnakkaiskoulutukseen (ArTo, osa II) voit ilmoittautua koulutuksen verkkosivulta
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Brahea-keskus/opetus-ja-kasvatusala

Kohti yhteisöllistä arviointikulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo osa II) OPH 2020
2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä
Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Pedagoginen johtajuus oppimisen ja opetuksen näkökulmasta
-Yhteisöllinen tiedon tuottaminen, aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa
-Pedagoginen arviointiajattelu, arvioinnin vuorovaikutteisuus sekä palaute ja ohjaaminen oppimisessa
-Arviointikulttuuri ja sen johtaminen sekä opettajan ja kasvattajan rooli sidosryhmäyhteistyössä
-Arviointitiedon hyödyntäminen osana opetus- ja kasvatustyön kehittämistä
-Arviointikulttuuri sidosryhmien näkökulmasta, koulu osana kunnan toimintaa sekä ajankohtaista perusopetuksen päättöarvioinnista


Lisätietoja:
Projektinjohtaja, suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 549 5891

Lisätietoja