KOROKE-kielitutkintovalmennus

Aika

22.9.2021 klo 16.00 - 29.9.2021 klo 18.00
KOROKE-kielitutkintovalmennus on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttajille tai korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat menossa suomen kielen keskitason testiin tänä syksynä.

Ensisijaisesti valmistaudutaan Yleiseen kielitutkintoon (YKI), mutta kurssi sopii Valtionhallinnon kielitutkintoonkin ilmoittautuville. Suomen kielen taitotason pitää olla vähintään A2. Ryhmään otetaan enintään kahdeksan opiskelijaa.

Valmennuksessa keskitytään sujuvaan vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia, jotka vastaavat YKI-tutkinnossa käytettyjä tehtävätyyppejä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Zoom-etäyhteyden välityksellä.

Hakuaika päättyy 20.9.2021

OHJELMA

keskiviikko 22.9. klo 16–18
Valmistautuminen kielitutkintoon ja kirjoittamisen osakokeen harjoituksen tehtävänanto.

tiistai 28.9. klo 16–18
Kirjoittamisen tehtävien tarkastelua, ideointia ja palautetta teksteistä; tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeen harjoittelu palautekeskusteluineen.

keskiviikko 29.9. klo 16–18
Puhumisen osakokeen harjoittelu ja palaute: puheenvuorot, tilanteet ja simuloitu keskustelu.


LISÄTIETOJA
Heli Kamppari
heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875