Koronan hyvinvointi- ja eriarvoisuusvaikutukset Suomessa

Aika

9.4.2021 klo 14.00 - 16.00
TCWR, INVEST & LaWe: "Koronan hyvinvointi- ja eriarvoisuusvaikutukset Suomessa" -paneelikeskustelu perjantaina 9.4. klo 14-16 (Zoomissa)

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Elina Kilpi-Jakonen (INVEST ja TCWR).

Tilaisuudessa alustuksen pitävät:

Veli-Matti Ritakallio (TCWR/sosiaalipolitiikka): Koronan hyvinvointivaikutukset elämän eri osa-alueilla - Ensitietoja uunituoreesta kyselystä

Juuso Repo (INVEST/psykologia) Valmistuitko koronakeväänä? - toisen asteen opiskelijat ja mielen hyvinvointi

Jenny Paananen (LaWe/hoitotieteet): Turvassa mutta yksin - Omaisten näkökulma muistisairaanhoidon järjestelyihin pandemian aikana

Johanna Isosävi (HY/ranskan kieli): Koronakyltit Suomessa ja Ranskassa

Aki Koivula (TCWR/taloussosiologia): Luottamus ja solidaarisuus korona-aikana

Paneelikeskustelussa mukana ovat:

Satu Helske (INVEST/sosiologia)
Merita Jokela (THL)
Tuija Kinnunen (HY, saksan kääntäminen)
Reetta Oksa (TUNI/sosiaalipsykologia)