Kuljetusvastuu, Toimituslausekkeet, Kuljetussopimus ja -asiakirjat -koulutukset

Aika

3.4.2019 klo 9.00 - 23.5.2019 klo 16.00
3.-4.4.2019 Kuljetusvastuu
Pääkaupunkiseudulla järjestettävässä koulutuksessa perehdytään lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Lähettäjän, rahdinkuljettajan ja vastaanottajan vastuuta eri tilanteissa tarkastellaan sekä palvelun tuottajan että ostajan näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään pakkaamiseen, suojaukseen, riskeiltä suojautumiseen ja vahingontorjuntaan kuljetusten ja varastoinnin aikana unohtamatta lastiturvallisuus- ja kuormanvarmistusnäkökohtia. Luentojen aikana käydään läpi erilaisia vahinkotilanteita, kuljetusvahinkojen käsittelyä ja korvaamista. Puheenvuoroissa tuodaan esille asiakirjoja, kauppa- ja kuljetussopimuksissa käytettäviä ehtoja, niiden keskinäistä suhdetta ja vastuun siirtymistä. Käytännönläheisyyttä tuodaan alan toimijoiden puheenvuorojen kautta ja vierailulla Finnair Cargon COOL-terminaaliin.

Koulutus soveltuu kaikille meri- ja maantiekuljetusten ja niihin liittyvien erilaisten tehtävien, vastuukysymysten ja sopimusten parissa työskenteleville.
Lisää tietoa koulutuksesta: https://blogit.utu.fi/mkkevents/3-4-4-2019-kuljetusvastuu/

25.4.2019 Toimituslausekkeet
Turussa järjestettävässä koulutuksessa perehdytään Incoterms-toimituslausekkeisiin, jotka määrittelevät myyjän ja ostajan väliset velvollisuudet ja vastuut tavaran toimittamisessa. Koulutuksen jälkeen tiedät mihin toimituslausekkeita käytetään, mitä ne määrittelevät ja mitä eroja eri lausekkeiden välillä on. Koulutuksessa perehdytään kaikkien Incoterms-lausekkeiden sisältöihin ja selvitetään millaisiin tilanteisiin mikäkin lauseke sopii. Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, ja sopii kaikille logistiikan, viennin, tuonnin ja sopimusten sekä riskienhallinnan parissa työskenteleville.
Lisää tietoa koulutuksesta: https://blogit.utu.fi/mkkevents/25-4-2019-toimituslausekkeet/

23.5.2019 Kuljetussopimus ja -asiakirjat
Turussa järjestettävässä koulutuksessa perehdytään harjoitteiden kautta kuljetussopimuksiin ja niihin liittyvään sääntelyyn sekä kuljetussopimuksen osapuolten oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuunjakoon. Lisäksi koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti kuljetusasiakirjoja ja konossementtia. Päivän aikana perehdytään myös Vakiolaivausehtoihin. Koulutus sopii kaikille logistiikan, viennin, tuonnin ja sopimusten sekä riskienhallinnan parissa työskenteleville.
Lisää tietoa koulutuksesta: https://blogit.utu.fi/mkkevents/23-5-2019-kuljetussopimus-ja-asiakirjat/

Lisätietoja