Lääketieteen ja terveystieteiden opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Tervetuloa tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin lääketieteen ja hoitotieteen opintoihin!

Esittelytilaisuus on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille. Tule mukaan kuulemaan ja kysymään lisätietoja!

Tilaisuuden alussa esitellään lyhyesti lääketieteen opintojaksojen tarjontaa ja opiskelutapoja. Opintotarjontaan sisältyy mm. Psyykkiset traumat 3 op (useita asiantuntijaluentoja), Potilasturvallisuuden opintoja ja Lääketieteen historian opintoja. Uutuutena on Terveystiedon kriittinen arviointi 1 op -opintojakso, jossa aiheina ovat mm. tieteellinen tieto, disinformaatio / misinformaatio, tiedekriittisyyden ja uskomusten taustalla olevat tekijät.

Terveystieteiden koulutuksesta tarjolla on hoitotieteen aineopinnot (35 op) ja lisäksi yksittäisiä opintojaksoja, esim. Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen (20 op) opintoja, mm. Hoitotyön johtajuus terveyden- ja sosiaalihuollossa 5 op, Taloudellinen ja vaikuttava hoitotyö 5 op. Aineopinnot soveltuvat terveysalan ammattilaisille ja hoitotieteen tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. Hoitotieteen aineopintoihin (35 op) voivat ilmoittautua terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet tai hoitotieteen perusopinnot (25 op) hyvin tiedoin suorittaneet. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea TtK- ja TtM-koulutukseen avoimen väylän kautta.

Hoitotieteen aineopinnot alkavat 5.9.2022 ja ne järjestetään verkko-opintoina ilta-aikaan Turun yliopistossa. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelun tiloissa. Tenttipalvelu on käytössä useiden eri paikkakuntien korkeakouluissa. Aineopinnot ovat lisäksi opintotarjonnassa Satasairaalassa Porissa.

Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä. Verkko-osoite on (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/j/67309551423

Tutustu Zoom-ohjeisiin!
Katja Kivistö