Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus -kirjan julkistamistilaisuus

Aika

11.9.2020 klo 12.00 - 14.00
Johanna Kallion ja Mia Hakovirran toimittama kirja "Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus" ilmestyy 30.8.2020. Kirjan julkistustilaisuus järjestetään 11.9.2020 klo 12.00-14.00 verkkotilaisuuutena zoomin välityksellä. Tapahtumaan ei ole ilmoittautumista.

Köyhissä kotitalouksissa asuvien lasten määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina. Samalla osa lapsiperheistä kokee kasautuvaa huono-osaisuutta, mikä uhkaa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista. Vanhempien huono-osaisuuden ja köyhyyden vaikutuksia lasten hyvinvointiin on tutkittu vähän, eikä lasten näkökulma ole päässyt tutkimuksessa usein esiin.

Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus antaa monipuolisen kuvan lapsiperheiden huono-osaisuudesta ja köyhyydestä Suomessa. Teoksessa esitellään erilaisten aineistojen pohjalta lapsuudessa koetun huono-osaisuuden ja köyhyyden seurauksia sekä lapsuudessa että myöhemmin aikuisuuden kynnyksellä. Johtopäätöksissä pohditaan, miten lapsiperheiden huono-osaisuutta ja köyhyyttä voitaisiin vähentää ja miten ilmiön ylisukupolvisia polkuja voitaisiin ehkäistä.

Teos on suunnattu poliittisille päättäjille, sosiaali-, terveys- ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä näiden alojen opettajille ja ammattilaisille.

Ohjelma:
Tilaisuuden ohjelma

12.00 Tervetuloa ja kirjan lähtökohdat, Johanna Kallio ja Mia Hakovirta
12.20 Sosiaalisen aseman yhteys lasten perhemuotoihin, Marika Jalovaara
12.40 Vanhempien huono-osaisuuden yhteys lasten koulupudokkuuteen, Helena Hautala
13.00 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten aikuisuuden asemat, Antti Kääriälä
13.20 Kirjan keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset, Johanna Kallio ja Mia Hakovirta
13.40 Keskustelua
14.00 Tilaisuus loppuu