Luentosarja: Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan

Aika

8.10.2020 klo 18.00 - 12.11.2020 klo 19.00
Miten tulevat sukupolvet ja ympäristö otetaan huomioon päätöksenteossa? Miten kansalaiset voivat osallistua huomisen huomaavassa demokratiassa?

Strategisen tutkimuksen PALO-hanke ja Turun kaupunginkirjasto järjestävät syksyllä 2020 kaikille avoimen Studia generalia luentosarjan. Tutkimushankkeessa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

Aika: torstaisin 8.10.–12.11.2020 klo 18–19
Paikka: Turun pääkirjaston Studio (Linnankatu 2) ja verkossa

Turun pääkirjaston Studion tapahtumat järjestetään koronarajoitukset ja turvavälit huomioiden. Tilan osallistujamäärä on rajattu 30 henkilöön. Mukaan voi tulla vain yhdelle tai kaikille luennoille osallistujamäärän rajoitukset huomioiden. Ei ilmoittautumista (huom. Turun yliopiston opiskelijoille on erillinen kurssi-ilmoittautuminen, ks. alla).

Luentoja voi seurata suorana verkossa Turun kaupunginkirjaston Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/turunkaupunginkirjasto/live. Lähetys näkyy myös ilman Facebook-tiliä, kirjautumista tai sovellusta siten, että linkin avaa mobillilaitteen tai tietokoneen internetselaimessa (Chrome, Firefox tai Safari). Luentotallenne on katsottavissa kyseisen luennon jälkeen kahden viikon ajan edellä mainitun linkin takana.

Luentosarja on osa Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

AIKATAULU

I) Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella?
Professori Kaisa Herne ja tutkijatohtori Esa Palosaari, Tampereen yliopisto
To 8.10.2020, klo 18-19

II) Kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset
Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli ja projektitutkija Vesa Koskimaa, Åbo Akademi
15.10.2020, klo 18-19

III) Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida demokraattisessa päätöksenteossa?
Professori Maija Setälä, Turun yliopisto
To 22.10.2020, klo 18-19

IV) Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
To 29.10.2020, klo 18-19

V) EU:n pitkät tähtäimet
Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
To 5.11.2020, klo 18-19

VI) Yhteisluominen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää ja tutkija Matti Salo, Luonnonvarakeskus, suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja erikoissuunnittelija Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
To 12.11.2020, klo 18-19


Lisätietoa opiskelijoille:
Turun yliopiston opiskelijat voivat korvata sarjalla valtio-opin syventäviä opintoja (2+2 op) opintojaksosta ”VALT6300 S1.3 Kestävän tulevaisuuden politiikka”. Suoritustapana on luentosarjalle osallistuminen (etänä tai paikan päällä) ja oppimispäiväkirja (2 op). Lisäksi opiskelija voi syventyä johonkin luentojen aiheista ja laatia siitä esseen (2 op). Lisätietoa kurssista löytyy opinto-oppaasta ( VALT6300-3001 S1.3 Kestävän tulevaisuuden politiikka / Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan). Kurssille tulee ilmoittautua 8.10.2020 mennessä Maija Setälälle osoitteeseen maiset(at)utu.fi.

Lisätietoja

Mari Taskinen