MeriDiLogis - Meripakkaus ja kontin lastaussuunnittelu 20.1.2022 virtuaalityöpaja

Aika

20.1.2022 klo 12.00 - 16.00

Virtuaalityöpajassa kuullaan tuloksia MeriDiLogiksessa tehdystä meripakkausohjeen ja kontin lastaussuunnitteluohjeistuksen taustakartoituksesta sekä ehdotukset hankkeessa tuotettavien opasmateriaalien sisällöiksi. Teemoitetuissa pienryhmissä syvennytään aihealueisiin tarkemmin ja tuloksia hyödynnetään MeriDiLogiksen jatkotoimenpiteissä.

Virtuaalityöpaja on osallistujille maksuton, mutta osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään 18.1.2022.

OHJELMA

11:45 Yhteyksien testaus ja vapaa keskustelu

12:00 Tervetuloa, virtuaalityöpajan esittely ja osallistujien esittäytyminen
Anne E. Suominen, Turun yliopisto

12:15 Taustaselvityksen tuloksia
Johanna Yliskylä-Peuralahti, Turun yliopisto

12:45 Ohjeistus pienryhmätyöskentelyyn
Anne E. Suominen, Turun yliopisto

Tauko ja pienryhmiin siirtyminen

13:00 Pienryhmätyöskentely – osallistujat keskustelevat kaikista aiheista

Meripakkausohjeen sisältö
Pekka Paavilainen, Suomen Transval Group

Kontin lastaussuunnitteluohjeistuksen sisältö
Tuomas Saarnilahti, Euroports Logistics Oy

Lähettäjän näkökulma ohjeistuksiin
Jukka Huumarkangas, Valmet Technologies Oy

Ohjelmistot lastaussuunnitteluun ja CTU-koodin mobiilisovellus
Jyrki Vähätalo, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ohjeistusten kohderyhmät ja toteutustapa
Johanna Yliskylä-Peuralahti, Turun yliopisto

Tauko 10 min n. klo 14:30

15:30 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös klo 16:00

MeriDiLogiksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen kuljetettavien tavaroiden pakkaamiseen ja suojaamiseen liittyvä meripakkausohje huomioiden kuorman varmistaminen ja merikuljetusten aiheuttamat haasteet ja rasitukset. Osana tätä toimintaa selvitetään kuljetusvahinkoja ja vaaratilanteita. Tavoitteena on myös tuottaa lastaussuunnitteluun ja lastaukseen ohjeistusta tehostamaan kuljetusyksiköiden käyttöastetta ja lastaustilanteita.

MeriDiLogis on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen kehittämishanke (Hankekoodi: A76534). Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen ja muilta osin hankkeen rahoituksesta vastaa Turun yliopisto hankekoordinaattorina. MeriDiLogiksen toimintaan osallistuneet organisaatiot raportoidaan osana hankkeen tuloksia.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, anne.e.suominen@utu.fi, 040 779 9494

Lisätietoja

Anne E. Suominen