Miksi kulttuurisella muistilla on merkitystä? -yleisöluento

Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos temaattisen kokonaisuuden järjestämässä tilaisuudessa tutkijat kertovat ajankohtaisesta tutkimuksestaan ja keskustelevat yhdessä siitä, miksi kulttuurisella muistilla on merkitystä.

Anne Heimo käsittelee puheenvuorossaan digitaalisuuden, erityisesti IT-teknologian ja sosiaalisen median, mukanaan tuomia muutoksia muistamisen käytäntöihin.

Tuomas Jussilan aiheena on oikeuteen ja hallintoon liittyvä työ 1800-luvun lopun Suomessa - myytit ja todellisuus.

Johanna Nurmi kertoo rokotteiden vastustamisesta ja kritiikistä Suomessa 1900-luvun alusta nykypäivään.

Samira Saramo käsittelee puheenvuorossaan, miten muistitietoaineistot kuten kirjeet, omaelämäkerrallisuus, valokuvat ja kartat avaavat mahdollisuuden tutkia ja tulkita Pohjois-Amerikan-suomalaisten kokemuksia ja käsityksiä paikasta ja yhteisöllisyydestä sekä historiallisesti että nykypäivänä.

Reima Välimäen aiheena on, miten keskiaikaa muistetaan 2020-luvulla, ja miksi se on tärkeää.

Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimii Hanna Meretoja. Tilaisuus on suomenkielinen ja kaikille avoin. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Jonna Paavilainen, jonna.paavilainen@utu.fi