Minästä kiinni! Kielestä koppi!

Aika

23.9.2020 klo 12.00 - 15.00
Minästä kiinni! Kielestä koppi! -oppimateriaalipari sisältää runsaasti tulostettavaa ja digitaalista materiaalia sekä toiminnallisia ja yhteisöllisiä tehtäviä, joita tukee tiivis pedagoginen teoriaosuus. Tämän materiaalin avulla opettajan on helppo tuoda opetussuunnitelman edellyttämää kieli- ja kulttuuritietoisuutta osaksi opetusta!

Oppijalle materiaali puolestaan tuo näkyväksi moninaisen identiteetin ja kielen kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa, mikä parantaa kaikkien oppijoiden oppimisedellytyksiä. Oppimateriaalia voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kaikilla vuosiluokilla.

Lisätietoja

Elisa Lehtinen