Minun urapolkuni – hae Rekryn vertaisvalmennukseen!

Aika

1.11.2021 klo 9.00 - 9.12.2021 klo 16.00
Minun urapolkuni -vertaisvalmennus on suunniteltu opiskelijoille työnhaun ja urasuunnittelun tueksi. Valmennuksessa keskitytään omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen sekä itselle sopivien työtehtävien kartoittamiseen. Vertaisvalmennuksessa painotetaan valmentajilta ja muilta osallistujilta saatavaa vertaistukea sekä keskustelua.

Valmennus järjestetään 1.11.–9.12.2021. Poikkitieteellinen valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille. Valinnassa painotetaan valmistumisen kynnyksellä olevia opiskelijoita, tarvetta valmennukselle sekä motivaatiota. Valmennukseen valitaan 15 opiskelijaa.

Vertaisvalmennukseen sisältyy verkkotapaamisia, itsenäistä työskentelyä Moodlessa sekä verkkokeskustelua pienryhmittäin. Verkkotapaamisia järjestetään koko ryhmän kanssa, pienryhmittäin sekä yksilötapaamisina valmentajien kanssa. Yksilötapaamisissa osallistujat saavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta oman urapolun hahmottamiseen. Yksilötapaamisten aikataulut sovitaan tarkemmin valmennuksen aikana jokaisen osallistujan kanssa.

Valmennuksessa käydään läpi seuraavia teemoja:
- itsetuntemus, arvot ja motivaatio
- oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
- työnhaku ja työnhakudokumentit
- rekrytointiprosessi / työhaastattelu

Valmennuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa tapaamisissa sekä itsenäisten tehtävien tekemistä. Valmennuksen työmäärä on 2 opintopistettä. Osallistujat saavat valmennuksesta todistuksen. Opintopisteiden saamisesta opintorekisteriin ja tutkintoon tulee neuvotella itsenäisesti omassa pääaineessa.

VALMENNUKSEN TAPAAMISET:

Koko ryhmän tapaamiset:
ma 1.11. klo 9:00-12:00 aloitustapaaminen
ke 17.11. klo 9:00-13:00 välitapaaminen
ti 30.11. klo 9:00-12:00 lopputapaaminen

Pienryhmätapaamiset:
Ryhmä A: ke 10.11. klo 10:00-12:00
Ryhmä B: ma 15.11. klo 10:00-12:00
Ryhmä C: ma 15.11. klo 14:00-16:00

Yksilötapaamiset (1h/tapaaminen):
2.-9.11. yksilötapaaminen 1
22.-29.11. yksilötapaaminen 2
1.-9.12. yksilötapaaminen 3

Hakuaika on 14.9.–3.10.2021. Valmennukseen toivotaan mukaan opiskelijoita eri lähtökohdista. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille keskiviikkoon 6.10.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista ilmoittaa, mikä tai mitkä pienryhmät sopivat hakijalle ajallisesti parhaiten.

Lisätietoja antaa:
Fanny Kurppa, fanny.kurppa@utu.fi
Liina Rintala, liemri@utu.fi