Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (MONIerko) 2021-2022

Aika

22.1.2021 klo 10.00 - 30.6.2022 klo 16.00
Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. Se tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan useilla osa-alueilla. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälinen liikkuvuus, maahanmuutto ja sen hallinta, kotoutuminen sekä monikulttuurisuus ja -kielisyys

Koulutuksen painopisteinä ovat monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen, kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi, monikielinen ja monikulttuurinen viestintä sekä monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen kotisivu ja ilmoittautuminen www.utu.fi/monierko
Lisätiedot
Kia Lundqvist
kia.lundqvist@utu.fi
0400 156 137

Peruutuspaikkoja voi hakea 13.112.2020 asti.

Lisätietoja