Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen loppuseminaari

Aika

7.11.2019 klo 16.30 - 8.11.2019 klo 15.00
Opetatko monikielisiä ja kulttuurisesti moninaisia oppilaita? Miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää ja miten sitä voi käytännössä toteuttaa? Entä millaista on kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka?

Tule kuuntelemaan asiantuntijoita ja mielenkiintoisia puheenvuoroja monikielisyyteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyen. Seminaarissa kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta lähestytään niin tutkimuksen kuin käytännönkin kautta: saat tutkimuspohjaisen katsauksen monikielisyyteen ja pääset kuulemaan monikielisessä luokassa toteutettavista hyvistä kielitietoisista käytänteistä.

Luennoimaan saapuu monikielisyyteen liittyvän tutkimuksen pioneeri, emeritus professori, Jim Cummins Toronton yliopistosta sekä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen ja sen kehittämisen parissa pitkän uransa luonut emerita professori Nancy Commins Coloradon yliopistosta. Heidän lisäkseen seminaarissa kuullaan kielivähemmistöjen kielitaitoa ja
-opetusta tutkineessa tutkimushankkeessa mukana ollutta sekä kielitietoisia käytänteitä kehittänyttä luokanopettaja Tiina Kähärää, joka saapuu Merilahden peruskoulusta Helsingistä kertomaan oman kokemusperäisen näkökulmansa.

Seminaarin aikana on mahdollista tutustua myös posterinäyttelyyn, jossa esitellään erikoistumiskoulutuksen aikana kehitettyjä kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan sovelluksia.

Seminaarin aikataulu

Torstai 7.11.

16.30–17.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
17.00–18.00 Jim Cummins: What Does a Multilingual Instructional Focus Look Like in the Classroom (and What Else Is Needed to Accelerate Students Academic
Progress)?
18.00–18.15 Tauko
18.15–19.45 Jim Cummins: (jatkuu)

Perjantai 8.11.

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.00–11.00 Kehittämishankkeiden posterinäyttely
11.00–12.00 Lounas (omakustanteinen)
12.00–13.30 Nancy Commins: Supporting culturally and linguistically diverse learners: Context, Orientations & Pedagogy
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.00 Tiina Kähärä: Monikielinen luokka, kielitietoisen opetuksen käytänteet

Ilmoittautuminen seminaariin on nyt auki ja se päättyy 30.11. klo 16.00. Ilmoittautumaan pääset osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/9488CD67762996CC. Ilmoittautua voi vain toiseksi tai molemmiksi päiviksi.

Lisätietoja seminaarista voi tarvittaessa kysyä seminaarin koordinoinnista vastaavalta Susanna Kivipellolta (susanna.e.kivipelto@utu.fi).

Tervetuloa!