Nordic Photosynthesis Congress NPC14: From Basics to Redesigning Photosynthesis

Aika

22.5.2019 klo 14.00 - 24.5.2019 klo 15.00
Fotosynteesi on keskeinen maapallon ekosysteemeille energiaa tuottava prosessi. Kasvit, levät ja fotosynteettiset mikrobit ovat eläviä bioreaktoreita, jotka muuttavat auringon valoenergian kemialliseksi energiaksi. Fotosynteesitutkimuksessa selvitetään näissä prosesseissa tarvittavia molekyylirakenteita, toimintamekanismeja sekä reaktioiden geneettistä taustaa. Tutkimuksella on useita sovelluskohteita esim. ympäristöystävällisessä ruoan tuotannossa, kestävän kehityksen tukemiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa, johon viime vuosina on kansainvälisesti pyritty löytämään ratkaisuja myös fotosynteesitutkimuksen avulla. Kokouksen teemana on ’From Basics to Redesigning Photosynthesis’, eli miten perustutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää pyrittäessä tehokkaampaan ja ympäristöystävälliseen aurinkoenergian hyödyntämiseen. Esityksissä käsitellään esimerkiksi, miten fotosynteesitutkimuksen tuottaman perustiedon avulla voidaan valmistaa fotosynteettisissä eliöissä auringon valoenergian avulla biopolttoaineita hiilineutraalisti, miten fotosynteettisiä eliöitä voidaan käyttää jätevesien puhdistamiseen, tai miten säätelymekanismeja muokkaamalla pyritään tehostamaan fotosynteesin valonkäytön tehokkuutta, mikä lisäisi esim. hyötykasvien tuottoa esim. pelto- tai kasvihuoneviljelyksessä.

Turun yliopiston Molekulaarisen kasvibiologian toukokuussa 2019 järjestämä kokous on järjestyksessään 14. pohjoismainen fotosynteesikongressi. Joka toinen vuosi järjestettävät NPC-kongressit kokoavat yhteen alan tutkijoita sekä pohjoismaista että muualta Euroopasta. Kokoukseen on kutsuttu kansainvälisesti tunnettuja sekä nuoria lupaavia tutkijoita. Akateemikko Eva-Mari Aro (Turun yliopisto) ja prof. Stenbjörn Styring (Uppsala University) ovat kokouksen pääpuhujia. Molemmat kutsutut puhujat ovat kansainvälisesti erittäin arvostettuja tutkijoita, fotosynteesitutkimuksen pioneereja, jotka ovat selvittäneet fotosynteesin molekyylitason rakenteita ja toimintamekanismeja. He ovat myös merkittävästi edistäneet soveltavan fotosynteesitutkimusten kehittymistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Muita kutsuttuja puhujia ovat prof. Martin Hagemann (Universität Rostock, mikrolevien synteettinen biologia), prof. Michael Hippler (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, säätelymekanismit), prof. Åsa Strand (Umeå University, kloroplastin kehittyminen) ja prof. Athina Zouni (Humboldt-Universität zu Berlin, fotosynteesikompleksien atomirakenteet), jotka puolestaan ovat merkittävästi kehittäneet omia fotosynteesitutkimuksen osa-alueitaan. Dr. Alexey Amunts (Stockholm University), dr. Marion Eisenhut, (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) ja dr. Yumiko Sakuragi (University of Copenhagen) edustavat nuorempaa tutkijakuntaa, tulevaisuuden fotosynteesitutkimusta.

Lisätietoja

Eevi Rintamäki