Opettajan pedagogisten opintojen (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) valintakokeet

Aika

13.3.2019 klo 8.00 - 14.3.2019 klo 17.00
Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opintoihin on päättynyt 31.1.2019 klo 15.00. Valintakokeen aikataulu julkaistaan 1.3.2019 kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla.