Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädännön soveltamista syventävä koulutus 2020

Aika

4.3.2020 klo 16.00 - 26.3.2020 klo 20.00
Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää maksupalvelukoulutuksena Opetushallinnon tutkinnon (15 op) sisältöihin, lainsäädännön soveltamiseen ja uudistuksiin liittyvän täydennyskoulutuksen. Koulutus tukee tutkinnon suorittamista ja noudattaa 1.8.2018 uudistetun tutkinnon sisältöjä. Tutkintotentin järjestäjänä Turun yliopisto ei peri osallistujalta erillistä tentin järjestämismaksua.

Koulutus

- valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen
- vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla
- tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä

Kohderyhmä

Opetushallinnon lainsäädännöstä kiinnostuneet ja rehtorin pätevöittävään tutkintoon tähtäävät.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia (20x45 min) ja soveltavan tehtävän. Tarkempi kuvaus Opetushallinnon tutkinnon perusteista sekä tutkintovaatimuksista Opetushallituksen sivuilta.

Osa A: Hallinnon perusteet (yleishallinto, julkisuus, tietosuoja ja kunnallishallinto, opetustoimen hallinto sekä opetustoimen rahoitusjärjestelmä)

Osa B: Rehtorin johtamisroolit (rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana ja henkilöstöjohtajana palvelussuhdeasioissa ja lakimääräisissä velvoitteissa)

4.3.2020 klo 16.00 - 20.00
5.3.2020 klo 16.00 - 20.00
25.3.2020 klo 16.00 - 20.00
26.3.2020 klo 16.00 - 20.00

Ilmoittautuminen ja hinta

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 24.2.2020. Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksen hinta on 580 euroa (sis. alv 24%).

Tarkempi sisältökuvaus ja koulutuksen toteutus vahvistetaan ilmoittautuneille ennen koulutuksen alkua. Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia saadaan riittävästi.

Lisätietoja

suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 5495891

Lisätietoja

Sari Koski