Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädännön soveltamista syventävä koulutus / syksy 2022

Aika

13.9.2022 klo 16.00 - 13.10.2022 klo 20.00
Koulutus soveltuu lainsäädännön soveltamisesta kiinnostuneille, esihenkilö- tai hallintotehtäviin suuntaaville ja niissä työskenteleville.

Koulutus vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista ja
valmentaa opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

- hahmottaa sisältökokonaisuuden ja tunnistaa olennaiset periaatteet ja lähtökohdat
- tunnistaa tiedonlähteet tilanteiden hahmottamiseksi ja asioiden ratkaisemiseksi
- osaa määritellä ja kuvata sisältöteemoihin liittyvät peruskäsitteet
- tunnistaa toimintaa ohjaavan lainsäädännön merkityksen osana arjen toimintakäytäntöjä
- tunnistaa oman osaamisen lähtökohdat ja kehittämiskohteet työtoiminnan kehittämiseksi tai tutkinnon suorittamiseksi

Koulutuksen materiaali jaetaan koulutustilaisuudessa osallistujille paperisena. Voit käyttää materiaalia tenttitilaisuudessa, mikäli olet suorittamassa Opetushallinnon tutkintoa. Materiaalin antaminen tai jakaminen toiselle henkilölle on kielletty.

Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, vuorovaikutteista keskustelua (20 x 45 min) ja soveltavan tehtävän. Vuorovaikutteinen koulutus toteutetaan ICT-talolla (Joukahaisenkatu 3-5, Turku). Osallistuminen on mahdollista myös verkon välityksellä. Sisältö määräytyy Opetushallinnon tutkinnon sisältöjen pohjalta:

Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
Opetustoimen hallinto
Opetustoimen rahoitusjärjestelmä
Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet).

Koulutuksen lähipäivät:

13.9.2022 klo 16.00-20.00
21.9.2022 klo 16.00-20.00
7.10.2022 klo 16.00-20.00
13.10.2022 klo 16.00-20.00

Koulutus

vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla
tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä
valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen.Koulutuksen kesto 20 x 45 min, hinta 500 € (+ alv 24%)

Sitova ilmoittautuminen 21.8.2022 (vko 33) mennessä. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:

Lähetämme koulutukseen ilmoittautuneille vahvistuksen koulutuksen alkamisesta ja ohjeet valmistautumista varten noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutukseen liittyen:

sari.koski@utu.fi tai 040 5495891

Tutkinnon suorittaminen

Opetushallinnon tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä.

Voit suorittaa tutkintotentit lähellä kotipaikkakuntaasi tai Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Annamme ohjeet tutkintotentin suorittamiseen koulutuksen alussa.

Lisätietoja

Sari Koski