Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen 2 op (OPH)

Aika

13.9.2022 klo 13.00 - 7.10.2022 klo 15.30
Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää Opetushallituksen rahoittamana perusopetuksen luokanopettajille, aineenopettajille ja rehtoreille sekä lukion aineenopettajille ja rehtoreille suunnattuja koulutuksia.

Oppilaan koulupäivä rakentuu oppituntien lisäksi monesta muusta asiasta, jotka vahvistavat oppimista, osaamista ja koulussa viihtymistä. Miten toteuttaa kouluruokailu järkevästi oppilaita osallistaen, kuinka rakentaa välitunnit virkistäviksi tai vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä. Näitä kaikkia tarvitaan, jotta oppilaiden hyvinvointi ja tasapainoinen kasvu toteutuvat koko koulupolun ajan. Opetussuunnitelman perusteiden luku 5 keskittyy oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sidosryhmien väliseen luovaan yhteistyöhön kasvatusta ja opetusta unohtamatta.

Koulutus sisältää 4 työpajailtapäivää ja tehtäviä. Työpajat sisältävät valtakunnallista ja paikallista vuorovaikutteista työskentelyä. Voit osallistua koulutuksen yksittäisiin työpajoihin tilanteesi mukaan annettuna ajankohtana tai työskentelemällä paikallisesti (ohjattu itsenäinen työskentely) verkkoalueen materiaalien avulla.

Työpajat (klo 13-15.30): 13.9.2022, 21.9.2022, 29.9.2022 ja 7.10.2022.

Sisältöteemat
- yhteistyö ja vuorovaikutus opetuksen järjestäjän, koulun, eri sidosryhmien, oppilaan/lapsen ja huoltajien välillä. Vastuut ja velvollisuudet
- kouluruokailun merkitys oppimisessa, hyvinvoinnissa ja kasvatuksessa
- koulun kerhotoiminta osana toimintakulttuuria
- sidosryhmäyhteistyön (esim. kirjasto, nuorisotoimi, vapaa sivistystyö) merkitys ja tehtävät opetuksen ja koulun arjessa
- luova ja uudistava ote koulutyössä (esim. pulmat opetussuunnitelman tavoitteissa ja valinnaisten tuntien/aineiden opetuksessa
- laaja-alaisen osaamisen rooli opetuksen ja kasvatuksen keskiössä

Sitova ilmoittautuminen 31.8.2022 mennessä.

Lisätietoja:
Koulutuksen vastuullinen johtaja Sari Koski
040 5495891
sari.koski@utu.fi