PERUUTETTU: Potilasohjauksen teemapäivä

Potilas oman elämänsä hallitsijaksi voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen avulla

Potilasohjauksen teemapäivä on uusi tapahtuma, jonka järjestää hoitotieteen laitoksen Empowering Patient Education (EPE) -alatutkimusohjelma. Lisätietoja EPE:sta: https://sites.utu.fi/nursingscienceresearchprogrammes/epe/

Bettina Holmberg Fagerlund on uunituore tohtori, joka on saapunut Norjasta asti puhumaan väitöskirjatutkimuksestaan. Bettinalla on kokemusta sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana työskentelystä niin Suomessa kuin Norjassakin, ja viimeiset 12 vuotta hän on opettanut ja toiminut apulaisprofessorina terveydenhoitajakoulutuksessa Oslossa.

Heli Virtanen on todellinen voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen puolestapuhuja. Hän on ollut mukana EPE:ssa jo sen alkuvaiheista lähtien. Hänen asiantuntemuksensa juuret juontavat potilasohjausvastaavan tehtäviin sairaanhoitajana toimiessaan ja nyt hän on tutkinut ja opettanut voimavaraistumista tukevaa potilasohjausta noin 20 vuotta. Tällä hetkellä hän kehittää ohjausosaamisen mittaria.

Iina Ryhtä on hoitotieteen laitoksen yliopisto-opettaja ja monitoimiosaaja. Hän on myös fysioterapeutti ja ehtii yliopistouransa lisäksi ohjata viikoittain erilaisia ryhmäliikuntatunteja.

Satu Tahkokallio toimii kokemusasiantuntijana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Hän sairastui tyypin 1 diabetekseen vuonna 1982, minkä jälkeen hän on ollut peritoneaali- ja hemodialyysissä vuosina 2009–2012 sekä saanut munuaiselinsiirron vuonna 2012. Hänellä on runsaasti kokemusta potilasohjauksesta.

Kirsi Ikuli on valittu vuoden psykologiksi 2018 tärkeän ja vaikuttavan työnsä ansiosta. Hän työskentelee diabetesta sairastavien parissa Tampereen kaupungin diabetesvastaanotolla. Lisäksi hän on toiminut Diabetesliitossa. Kirsi auttaa ihmisiä selviytymään sairautensa kanssa ja tukee jaksamista sen hoidossa.

Silja Eskolin valmistelee parhaillaan pro gradu -tutkielmaa tunteista ja voimavaraistumisen tuesta tyypin 1 diabetesta sairastavien ohjauksessa. Hän suhtautuu tutkimukseen intohimoisesti. Lisäksi hänellä on vuosien työkokemus potilasohjauksesta terveydenhoitajana perusterveydenhuollossa ja diabeteshoitajana erikoissairaanhoidossa.

Pirjo Sibakov on valmistunut vuonna 2018 terveystieteiden maisteriksi oltuaan mukana EPE:ssa tutkimassa potilasohjausmateriaaleja. Hänellä on monipuolista kokemusta sairaanhoitajana vuodesta 1992 lähtien. Hän osallistui jo hoitajana työskennellessään potilasohjauksen kehittämiseen mm. jalkauttamalla Internet-välitteistä potilasohjausta. Tällä hetkellä hän on kliinisen hoitotyön asiantuntijana tuki- ja liikuntaelinten toimialueella, missä kehitystyö on olennainen osa hänen toimenkuvaansa.
Saija Inkeroinen