Potilasohjauksen teemapäivä

Aika

23.5.2023 klo 10.00 - 15.00
Etätapahtuma Zoom-yhteydellä: linkki lähetetään ilmoittautuneille
Järjestäjä: Empowering Patient Education (EPE) -tutkimusalaohjelma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto (TY)
Kohderyhmä: Potilasohjauksesta kiinnostuneet sote-alan ammattilaiset, opiskelijat ja palvelujen käyttäjät

OHJELMA
10.00–10.15 Teemapäivän avaus
Puheenjohtaja Silja-Elisa Eskolin, väitöskirjatutkija, Hoitotieteen laitos, TY

10.15–10.45 Potilasohjaus – Nyt!
Helena Leino-Kilpi, emeritaprofessori, Hoitotieteen laitos, TY

10.45–11.15 Toimivan vuorovaikutussuhteen rakentaminen hoivakotiasukkaiden läheisten ja hoitohenkilöstön välillä
Jenny Paananen, tutkijatohtori, Hoitotieteen laitos TY

11.15–11.45 Pitkäaikaishoidon asiakkaan toimintakyvyn edistäminen ohjauksen keinoin
Noora Narsakka, väitöskirjatutkija, Hoitotieteen laitos, TY

11.45–12.30 Tauko

12.30–13.00 Vaikuttava hoitokohtaaminen
Harry Köhler, tutkimuspäällikkö, kliininen laitos, TY

13.00–13.30 Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus – Hotus-hoitosuositus®
Heli Virtanen, dosentti, Hoitotieteen laitos, TY

13.30–13.45 Tauko

13.45–14.15 Voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen toteutuminen kirurgisessa hoitotyössä
Maria Riuttaskorpi, apulaisosastonhoitaja, Turun yliopistollinen keskussairaala

14.15–14.45 Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjausosaaminen
Minna Richards, opettaja, sosiaali- ja terveysala, Omnia

14.45–15.00 Teemapäivän yhteenveto ja päätös
Puheenjohtaja Silja-Elisa Eskolin, väitöskirjatutkija, Hoitotieteen laitos, TY


Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta.
Saija Inkeroinen