Professoriluennot

Aika

11.3.2020 klo 16.30 - 19.00
OHJELMA
Klo 16.30 Professoriluennot Naturassa ja Agorassa saleissa IX, X, XXII sekä XII
Kunkin luennon pituus on 15 minuuttia. Luentojen välillä on muutaman minuutin tauko, jonka aikana yleisö voi vaihtaa halutessaan salia.
klo 18 Agora aula
Kuohuviinitarjoilu
Rehtorin tervehdys

LUENNOT
Sali IX
Natura, 1. krs

16.30 ANNA SIVULA
Kulttuuriperinnön tutkimus
Historia, kulttuuriperintö ja yhteisön identiteetti

16.50 JAAKKO JÄRVI
Tietotekniikka
Digitaaliset palvelut helpottavat ja haittaavat jokapäiväistä elämäämme - ohjelmistotekniikkaa voidaan sekä kiittää että syyttää

17.10 ULLA HYTTI
Yrittäjyys
Minne menet, yrittäjyysyliopisto?

17.30 LAURI NUMMENMAA
Lääketieteellinen kuvantaminen ja mallintaminen
Aivot, tunteet ja tietoisuus

Sali X
Natura, 2. krs

16.30 SARI STENHOLM
Kansanterveystiede ja epidemiologia
Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen määrittäjät

16.50 LEENA SALMINEN
Hoitotiede, terveyspedagogiikka
Terveyspedagogiikka – ala ja tulevaisuus

17.10 LAURA ELO
Laskennallinen lääketiede
Laskennallinen lääketiede: matematiikalla terveyttä

17.30 MAIJA ITÄLÄ-REMES
Kliininen hematologia
Adoptiivisen soluterapian kehitys hematologisissa verisyövissä

Sali XXII
Agora, 1. krs

16.30 INKERI RUOKONEN
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Taito- ja taidekasvatus suomalaisessa varhaiskasvatuspedagogiikassa ja sen tutkimuksessa

16.50 JANNE LEPOLA
Kasvatustiede, kasvatuspsykologia
Kasvatuspsykologian näkökulmia lasten tarinan ymmärtämisen taitoihin ja niiden varhaiseen tukemiseen

17.10 NIINA JUNTTILA
Kasvatustiede, kasvatuspsykologia
”Olla olemassa, eikä kukaan tiedä” - yksinäisyyden yhteiskunnalliset vaikutukset

17.30 MINNA HANNULA-SORMUNEN
Kasvatustiede, varhaisten matemaattisten taitojen kehitys ja sitä tukevat digitaaliset oppimisympäristöt
Huomio varhaisen matemaattisen ajattelun tukemiseen

Sali XXI
Agora, 1. krs

16.30 RIKU SANTALA
Työelämäprofessori, Turun kauppakorkeakoulu
Vastuullinen johtajuus

16.50 TEEMU BIRKSTEDT
Työelämäprofessori, Turun kauppakorkeakoulu
Sustainable AI. Tekoäly ja pysyvän arvon tuottaminen

17.10 NIKO MYLLER
Työelämäprofessori, tulevaisuuden teknologioiden laitos
Datan ja analytiikan hyödyntäminen eurooppalaisissa organisaatioissa

17.30 JANNE LAHTIRANTA
Työelämäprofessori, terveysteknologia
Terveysalan innovaatiotoiminnan kotikutoiset haasteet