Projektiosaamisen perusteet -kurssi / Fundamental Project Skills -course

Aika

18.10.2021 klo 9.00 - 8.11.2021 klo 10.00
Turun yliopisto järjestää perustutkinto-opiskelijoille Projektiosaamisen perusteet -kurssin 26.10.2021 - 30.11.2021: (in English below)

Projektiosaaminen tuo tekemiseen selkeyttä ja johdonmukaisuutta - oli sitten kyse toiminnan kehittämisestä, tapahtumasuunnittelusta, organisaation muutosten läpiviennistä, opiskelun tavoitteiden saavuttamisesta tai henkilökohtaisen muutoksen toteuttamisesta.
Projektiosaaminen on helposti käyttöön otettava työväline. Sillä otetaan haltuun muutostarpeet, työskennellään kohti tavoitetta, lisätään toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Kurssi on avoin kaikille perustutkinto-opiskelijoille, kurssille otetaan ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoita.
Kurssi toteutetaan sekaryhmänä, jossa on mukana sekä henkilöstöä että opiskelijoita.
Ohjelmaan otetaan rajattu määrä osallistujia. Muista siis perustella hakemuksessa hyvin, miksi olet kiinnostunut ohjelmasta.

Sisältö
• Projekti työvälineenä
• Projektin suunnittelu
• Projektin toteutus ja johtaminen
• Projektin seuranta ja arviointi

Kouluttaja:
Company Owner, Senior Expert Päivi Korhonen

Opetus toteutetaan englanniksi live-webinaareina verkossa:
• ti 26.10. klo 9.00-10.30
• ti 2.11. klo 9.00-10.30
• ti 9.11. klo 9.00-10.30
• ti 16.11. klo 9.00-10.30

Materiaalit löytyvät myös suomeksi ja oppimistehtävät voit tehdä suomeksi tai englanniksi. Opetus sisältää kirjalliset opintoaineistot sekä oppimistehtävät.

Verkko-oppimisympäristöstä löydät kaikki tarvittavat materiaalit. Osallistujille on oma suljettu teams-ryhmä, jossa osallistujilla on mahdollisuus jatkaa keskustelua webinaarien jälkeen ja niiden välissä.

Hae mukaan viimeistään 20.10.2021

Lisätietoa: rekry@utu.fi


The University of Turku organizes a Project Basics course for undergraduate students 26.10.2021 - 30.11.2021.

Project skills bring clarity and logicality to your actions – whether it’s developing your actions, event planning, implementing organizational changes, accomplishing study-related goals or implementing personal change.

Project knowhow is a tool that is easy to utilize. With this tool you can gain control of the need for change, work towards your goal and increase the economic efficiency and effectiveness of your actions.

Programme is for degree students, primarily for Master student, who would like to learn project skills. The contents are very well suited for people who implement projects dealing with change, improvement, research and innovation.

The training is also offered to university employees and is implemented as a mixed group involving both staff and students.

A limited number of participants are admitted to the program. So be sure to justify well in your application why you are interested in the program.

Content
• Project as a tool
• Project planning
• Project implementation and management
• Project monitoring and evaluation

Trainer: Company Owner, Senior Expert Päivi Korhonen

Schedule:

The training is implemented as online live webinars in English:
• ti 26.10. klo 9.00-10.30
• ti 2.11. klo 9.00-10.30
• ti 9.11. klo 9.00-10.30
• ti 16.11. klo 9.00-10.30

The training includes learning text resources and learning assignments. You can find all the materials you need in the online learning environment. The learning community has its own private forum, where participants can continue discussions after and between webinars with the trainer.

Participants will work on a project assignment individually or in groups of 2-3 students in an online environment. There will be online tutoring provided by the trainer to support in the assignment making (2-3 tutoring meetings of 30 minutes per meeting/group).

The course workload consists of webinars, familiarising yourself with the supporting material and the project assignment, which requires approximately two hours of work per week.

Apply for latest by 20.10.2021

More information: rekry@utu.fi