Psykologian opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Tervetuloa tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin psykologian perus- ja aineopintoihin!

Esittelytilaisuus on tarkoitettu syksyllä 2024 alkaviin opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Saat ohjeita opiskelukäytännöistä ja voit kysyä lisätietoja opiskelusuunnitelmasi laatimiseen.

Psykologian perusopinnot 25 op järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopiston ja useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelun tiloissa. Perusopintoihin voi osallistua myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa: HEO kansanopistossa ja Linnasmäen opistossa. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Psykologian aineopinnot 35 op toteutetaan perusopintojen tapaan verkko-opintoina, joissa luennot ovat verkossa ja tentit tehdään Exam-tenttipalvelussa. Myös aineopinnoista on mahdollista opiskella yksittäisiä jaksoja.

Infotilaisuuden aiheina mm.
• opintojen sisältö ja opetusohjelmat
• opiskelukäytännöt.

Osallistumisohjeet:
Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä, joka avataan 15 min ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuuden osoite (kopioi):
https://utu.zoom.us/j/65818278991

Tutustu Zoom-ohjeisiin!
jaana.varpe@utu.fi