Rekryn uravalmennus 15.11.-5.12.

Aika

15.11.2019 klo 9.00 - 5.12.2019 klo 16.00
Rekryn uravalmennuksessa keskitytään sinulle sopivien työtehtävien kartoittamiseen sekä vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen. Valmennus kestää 3 viikkoa, 15.11. – 5.12.

Uravalmennus on tarkoitettu generalistiopiskelijoille eli opiskelijoille, jotka eivät valmistu suoraan mihinkään ammattiin (toisin kuin esimerkiksi opettajat, lääkärit tai juristit).

Hakuaika on 15.10. – 3.11.2019. Osallistujat valitaan ilmoittautumistietojen perusteella. Valinnassa painotetaan erityisesti hakijan motivaatiota ja tarvetta valmennukselle. Mukaan valituille ilmoitetaan 8.11. mennessä.

Valmennukseen sisältyy:

• Koko ryhmän yhteisiä tapaamisia ja vertaistukea
• Tehtäviä ja pienryhmäkeskusteluja
• Mahdollisuus henkilöprofiilianalyysiin
• Tutustumista turkulaisiin yrityksiin

Voit osallistua valmennukseen jos:

• Opiskelet generalistialalla (ei suoraan ammattiin valmistavalla alalla) vähintään kolmatta vuotta
• Pystyt osallistumaan Rekryn tiloissa pidettäviin valmennustapaamisiin, verkkotyöskentelyyn sekä yritysvierailulle. Valmennuksen arvioitu työmäärä on noin 6 tuntia viikossa.

Valmennus alkaa perjantaina 15.11. kaikille yhteisellä aloitustapaamisella klo 12 – 14. Jako pienryhmiin tapahtuu valmennuksen alussa.

Tapaamiskerrat:
15.11. klo 12-14 (koko ryhmä)
29.11. klo 12-16 (koko ryhmä)

Pienryhmä A
18.11. klo 10-11.30
2.12. klo 12-14

Pienryhmä B
18.11. klo 12.30-14
4.12. klo 9-11

Pienryhmä C
19.11. klo 10-11.30
4.12. klo 12-14

Pienryhmä D
19.11. klo 12.30-14
5.12. klo 9-11


Uravalmennus on osa EU-rahoitteista GO-hanketta, jossa keskitytään generalistien työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Lisätietoa:

Lotta Metsärinne
lotta.metsarinne@utu.fi
050 4611759
Lotta Metsärinne