Sähköinen taloushallinto ja talouslukujen tulkinta

Vastuullisen liiketoiminnan kulmakivenä on yrityksen kannattavuus. Kannattavuuden hallinta ja talouden ymmärtäminen auttavat yritystä toimimaan kokonaisvaltaisesti vastuullisesti. Tilaisuuden tavoitteena on pohtia yrityksen talouden eri näkökulmia ja sitä, kuinka ne vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. Lisäksi tavoitteena kannustaa yrittäjiä tarkastelemaan talouden raportteja ja lukuja sekä auttaa heitä saamaan niistä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen tarvittavaa informaatiota. Sähköinen taloushallinto luo mahdollisuudet talouden lähes reaaliaikaiseen seurantaan ja auttaa yritystä reagoimaan muutoksiin nopeasti. Aiheeseen meitä johdattaa Anu Ikonen-Kullberg Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tilaisuus on suunnattu erityisesti mikroyrityksille. Voit osallistua paikan päällä Porin yliopistokeskuksessa (Pohjoisranta 11 A, Pori, Backstage 3 krs.) tai etäyhteydellä. Linkki etäyhteydellä ilmoittautuneille lähetetään tilaisuutta edeltävänä päivänä sähköpostitse.

Lisätietoja

Riikka Franzén