SataDiLogis - Rautatie- ja satamalogistiikka 17.6.2021 virtuaalityöpaja

Aika

17.6.2021 klo 8.30 - 12.30
Virtuaalityöpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja rautatie- ja satamalogistiikasta. Teemoitetuissa pienryhmissä syvennytään aihealueisiin tarkemmin ja tuloksia hyödynnetään SataDiLogiksen jatkotoimenpiteissä.

SataDiLogiksen tavoitteena on kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen Satakunnassa maakunnan rajat ylittävän TKI-yhteistyön pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä. Lisäksi tavoitteena on edistää ja vahvistaa kuljetusturvallisuuteen liittyviä verkostoja ja niiden kansainvälistymistä.

SataDiLogiksen kohderyhmänä ovat laajasti meriklusteri- ja logistiikka-alan sekä valmistavan teollisuuden yritykset.

Virtuaalityöpaja on osallistujille maksuton, mutta osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, anne.e.suominen@utu.fi, 040 779 9494

Lisätietoja

Anne E. Suominen