SELMA: Medical Humanities -seminaarisarjan luento (Deborah Madden: Covid-19 abd anticipatory grief. Critical perspectives on the ‘narrative turn’ in end-of-life care during pandemic times)

Aika

2.3.2021 klo 16.00 - 17.00
Turun yliopiston yhteydessä toimiva SELMA-tutkimuskeskus järjestää vuonna 2021 kansainvälisen seminaarisarjan, jossa pureudutaan monitieteisesti terveyttä ja sairautta koskevien tarinoiden, muistojen ja kokemusten maailmaan.

SELMA Medical Humanities -seminaarisarjassa tarkastellaan tapoja, joilla sairauden ja sairastamisen kokemukset muovautuvat kulttuurien, yksilöiden ja ympäristöjen välisissä monisyisissä vuorovaikutussuhteissa ja voivat omalta osaltaan muovata näitä suhteita. Kevätlukukaudella seminaarisarjan teemana on sairauden kerronnallisuus, johon pureudutaan etäyhteyksin kerran kuukaudessa.

2.3. Deborah Madden (University of Brighton): TBC
13.4. Linda Nesby (The Arctic University of Norway): Anger and celebrities in Scandinavian illness stories
4.5. Laura Piippo (University of Jyväskylä): Poetics of experimental literature and paranoia
1.6. Anita Wohlmann (University of Southern Denmark): Metaphor reconsidered: the uses of comparison in illness writing.

Seminaarisarja tuo yhteen eri tieteenalojen tutkijoita Suomen lisäksi muista Pohjoismaista ja Euroopasta. Aihetta pohtivat muun muassa historian, kirjallisuuden, ympäristön, digitaalisen kulttuurin ja filosofian tutkijat ja asiantuntijat, jotka tutkivat esimerkiksi psyykkiseen terveyteen, syöpään, traumoihin, etiikkaan, parantumattomiin sairauksiin, ikääntymiseen, muistisairauksiin sekä kuolemaan liittyviä aiheita.