SIIRRETTY: Suomi kylmässä sodassa – pitkä linja, näkökulmana rauhanturvaaminen

Aika

26.3.2020 klo 12.15 - 14.00
Luentosarja ja vierailijaluento pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ensi lukuvuoden aikana.

Kylmä sota: historiaa, tulkintoja, ilmiöitä

Poliittisen historian oppiaine järjestää kaikille avoimen luentosarjan 25.3.–23.4. Luentosarja koostuu 8 erillisestä itsenäisestä luennosta.

Tervetuloa
Juho Ovas