SIMHE-kielitutkintovalmennus

Aika

28.2.2023 klo 16.00 - 8.3.2023 klo 18.30
Suomen kielen keskitason tutkintoon valmentava kurssi järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin 28.2 - 8.3.2023 klo 16.00–18.30.

Hakuaika päättyy perjantaina 24.2.2023 klo 12.00.

Kielitutkintovalmennus on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomen kielen taitotason pitää olla vähintään B1. Ryhmään otetaan enintään seitsemän opiskelijaa. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat ilmoittautuneet maaliskuussa järjestettävään kielitutkintoon.

Ensisijaisesti valmistaudutaan yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testiin, mutta kurssi sopii myös valtionhallinnon kielitutkintoon ilmoittautuville.

Valmennuksessa keskitytään sujuvaan vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia, jotka vastaavat YKI-tutkinnossa käytettyjä tehtävätyyppejä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Zoom-etäyhteyden välityksellä.


OHJELMA

Ensimmäinen tapaamiskerta: Valmistautuminen kielitutkintoon; tuottamisen osakokeiden vastausten rakentaminen; kirjoittamisharjoituksen tehtävänanto.

Toinen tapaamiskerta: Tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeiden harjoittelu palautekeskusteluineen.

Kolmas tapaamiskerta: Puhumisen osakokeen tilanteiden ja puheenvuorojen harjoittelu ja palaute

Neljäs tapaamiskerta: Palaute kirjoittamisen harjoitustehtävästä sekä puhumisen osakokeen simuloidun keskustelun harjoittelu ja palaute.


LISÄTIETOJA
Heli Kamppari
heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875
Ilkka Vuolaslempi
ilkka.vuolaslempi@utu.fi, puh 050 566 6777