SIMHE-kielitutkintovalmennus

Aika

26.9.2023 klo 16.30 - 4.10.2023 klo 19.00
Suomen kielen ylimmän tason tutkintoon valmentava kurssi järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin 26.9 - 4.10.2023 klo 16.30–19.00.

Hakuaika päättyy torstaina 21.9.2023 klo 12.00.

Kielitutkintovalmennus on suunnattu Suomessa asuville korkeakoulutetuille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomen kielen taitotason pitää olla vähintään hyvä B2. Ryhmään otetaan enintään seitsemän opiskelijaa. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat ilmoittautuneet marraskuussa järjestettävään kielitutkintoon.

Ensisijaisesti valmistaudutaan yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testiin, mutta kurssi sopii myös valtionhallinnon kielitutkintoon ilmoittautuville.

Valmennuksessa keskitytään sujuvaan vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia, jotka vastaavat YKI-tutkinnossa käytettyjä tehtävätyyppejä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Zoom-etäyhteyden välityksellä.


OHJELMA

Ensimmäinen tapaamiskerta: Valmistautuminen kielitutkintoon; tuottamisen osakokeiden vastausten rakentaminen; kirjoittamisharjoituksen tehtävänanto.

Toinen tapaamiskerta: Tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeiden harjoittelu palautekeskusteluineen.

Kolmas tapaamiskerta: Puhumisen osakokeen puheenvuorojen ja haastattelun harjoittelu sekä palaute

Neljäs tapaamiskerta: Puhumisen osakokeen haastattelun ja lyhyiden tilanteiden harjoittelu sekä palaute.


LISÄTIETOJA
Heli Kamppari
heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875
Marja Ahola
marja.ahola@utu.fi, puh. 050 566 6777