Sosiaalipolitiikan päivät 2021

Aika

28.10.2021 klo 12.00 - 29.10.2021 klo 14.00
Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaine järjestävät Turussa 28.–29.10. valtakunnalliset Sosiaalipolitiikan päivät. Päivien teemana on ”Hyvinvointivaltio politiikan käänteissä”. Tapahtuman pääpuhujina esiintyvät torstaina professori Bent Greve, Roskilde University ja perjantaina professori Jane Millar, City University of Bath.

Sosiaalipolitiikan kehitys on aina heijastanut poliittisia jännitteitä. Historiallisesti voidaan sanoa, että suomalainen hyvinvointivaltio on kompromissi erilaisten poliittisten ja taloudellisten intressien välillä. Valitsemallamme teemalla Hyvinvointivaltio politiikan käänteissä haluamme nostattaa keskustelua paitsi historiallisista linjoista myös nyky-yhteiskunnassa pintaan nousevista poliittisista paineista, joita sosiaalipolitikkaan kohdistuu.
Lisätietoja

Mari Anttila