Sote-akatemian opinnot - avoimia kaikille

Aika

11.1.2021 klo 16.00 - 17.00
Sote-akatemian koulutusten esittelytilaisuudessa kuulet laajasta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan koulutustarjonnasta ja pääset lyhyesti tutustumaan Sote-akatemian toimintaan yleensä. Opinnot on suunnattu tutkinto-opiskelijoille ja avoimena yliopisto-opetuksena myös kaikille kiinnostuneille.

Sote-akatemian Monitieteisestä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuudesta (25 op) voi kevätlukukaudella 2021 opiskella monia yksittäisiä verkkokursseja oman kiinnostuksen mukaan. Opintotarjontaan sisältyvät mm. seuraavat kurssit: Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op, Ihmisten johtaminen 2 op, Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op, Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op sekä Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kevätlukukauden kurssit ovat maksuttomia ja niille voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintokokonaisuus 25 op alkaa seuraavan kerran syksyllä 2021. Tutustu koko tarjontaan opintojen esittelysivuilla!

Osaamistasi voit kehittää joustavasti myös kaikille avoimilla ja maksuttomilla MOOC-verkkokursseilla. MOOCien aiheina ovat mm. Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, Koulu lasten hyvinvointiympäristönä sekä Luontoperustainen hyvinvointi. Halutessasi voit tehdä kurssista opintosuorituksen avoimessa yliopistossa. Suoritusmaksu on 24 tai 30 euroa/kurssi.

Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä. Tervetuloa mukaan!

Esittelytilaisuuden pitävät koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen Sote-akatemiasta ja koordinaattori Heta Tossavainen Koulutuksen tuesta. Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä. Tilaisuuden osoite (kopioi):
https://utu.zoom.us/j/68462585435

Tutustu Zoom-ohjeisiin!