Terveys- ja hyvinvointiteknologian modulaarinen täydennyskoulutusohjelma

Aika

2.9.2019 klo 9.00 - 31.8.2020 klo 16.00
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Brahea-keskus/informaatio-ja-opetusteknologia

Terveys- ja hyvinvointiteknologian modulaarinen täydennyskoulutusohjelma

ICT-alalle soveltuvan kanditutkinnon suorittaneille suunnattu terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelma, joka tähtää ICT-alan osaamisen uudistamiseen, uuden terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijuuden lisäämiseen sekä yrittäjyysosaamisen kehittymiseen.