Tiedelinja: Rokotukset – mikä niissä huolestuttaa?

Aika

20.1.2021 klo 18.00 - 19.00
Koronarokotusten yhteydessä esille on noussut kysymys rokotteiden turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta. Keskustelu kiteytyy kysymyksiin, ketkä rokotuksen saavat, onko se turvallinen ja miksi rokottaminen vie niin kauan. Kevään ensimmäisellä Tiedelinjalla rokotusten merkityksestä yleensä ja erityisesti koronarokotusten kohdalla keskustelemassa virusopin professori Ilkka Julkunen, akatemiatutkija Anna Soveri ja lastentautiopin professori Terho Heikkinen.

Virusopin professori Ilkka Julkusen työryhmä tutkii covid-19 -tautia aiheuttavan SARS-CoV-2-viruksen geneettisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. Ryhmä pyrkii selvittämään, miten virus lisääntyy eri tyyppisissä soluissa sekä miten ja minkälaisia immuunivasteita viruksen lisääntyminen soluissa ja ihmisissä herättää. Ryhmä kehittää myös nykyistä tarkempia ja helppokäyttöisempiä menetelmiä elimistön immuunisuojan tutkimiseen ja soveltaa näitä menetelmiä taudin synnyttämän ja mahdollisen tulevan covid-19-rokotteen aikaansaaman immuniteetin tutkimiseen.

Psykiatrian akatemiatutkija, psykologian dosentti Anna Soveri on tutkinut rokotekriittisyyttä. Miksi rokotteiden ottamista vastustetaan tai epäröidään, suhtaudutaanko eri rokotteisiin eri tavalla ja onko esimerkiksi terveydenhuoltoalan työntekijöiden suhtautuminen erilaista kuin valtaosan kansasta?

Lastentautiopin professori Terho Heikkinen on perehtynyt rokotusten historiaan, vaikutukseen ja merkitykseen laajemmin. Lapsille annettavien rokotusten rinnalla hän on perehtynyt muun muassa kausi-influenssarokotuksiin, niiden vaikutuksiin ja merkityksiin.