TUCEMEMS: Aika ja oikeus -työpaja

Aika

16.5.2019 klo 14.00 - 18.00
Tucemems kutsuu kaikki oikeushistoriallisten aiheiden ja asiakirjojen parissa työskentelevät tutkijat Turussa 16.5. järjestettävään työpajaan, jossa keskustellaan aikaan ja oikeudenhoitoon/oikeuslaitoksen toimintaan liittyvistä tutkimusaiheista aikajanalla antiikista 1900-luvulle.
Työpajaan osallistuvien toivotaan esittelevän vapaamuotoisesti ja lyhyesti omia näkökulmiaan aiheeseen samalla kun suunnitellaan mahdollista aiheeseen liittyvää isompaa konferenssia ja yhteistä kansainvälistä julkaisua.
Työpajaan ovat tervetulleita kaikki ne, joita kiinnostavat esimerkiksi seuraavat teemat (muutkin aikaan ja oikeuteen liittyvät teemat ovat toki tervetulleita):
- ajan kuvaukset oikeuslähteissä
- oikeusprosessien kestot
- viive rikoksen ja tuomion välillä
- tuomioistuinten aikataulut ja istuntokaudet
- oikeudelliset määräajat ja niiden laskeminen
- virallisen oikeudellisen ajan määrääminen

Työpajasta kiinnostuneiden pyydetään ottamaan yhteyttä joko Mia Korpiolaan (mia.korpiola@utu.fi) tai Kirsi Saloseen (kilesa@utu.fi).

Lisätietoja

Ulnor Uotila